۱۸ خرداد ۱۴۰۳

جستاری در مفهومِ زندگی و سقطِ جنین خودخواسته

بسیاری از فعالانِ جنبشِ حقِ انتخاب برای پاسخ به چالش‌ها و پرسش‌های مدافعانِ حقِ حیات از این مفاهیم استفاده می‌کنند. مدافعان حقِ حیات زندگیِ جنین را محورِ استدلال‌ورزی خود قرار می‌دهند و پرسش‌هايي مطرح مي‌كنند از اين قبيل كه: چه زماني زندگي آغاز مي‌شود؟ آيا جنين يک فرد است و آيا سقط جنين قتلِ نفس محسوب مي‌شود؟ مدافعانِ حق انتخاب معتقدند از آنجا که جنین را نمی‌توان به عنوانِ سوژه‌ی زیست‌پذیر بازشناسی کرد، پس نمی‌توان مرگِ او را قابلِ سوگواری دانست و قتل نفس محسوب کرد.
gdpr-image
این تارنما کوکی‌ها را جمع‌آوری می‌کند. برای اطلاعات بیش‌تر به صفحهٔ قوانین حفظ حریم خصوصی مراجعه کنید.
اطاعات بیش‌تر